ZAMĚSTNÁNÍ

Po dokončení výcviku si musíte vybrat zaměstnání, abyste měli peníze na ubytování. Pokud si nenajdete zaměstání do týdne, od ukončení výcviku, frakce si dává právo vás vyhostit a udělat z vás Odpadlíka. 

Každá frakce má jiná zaměstnání, ze kterých si můžete vybírat na základě získaných bodů ve výcviku. Minimálně potřebujete 200 bodů, maximálně můžete získat 500 bodů. Kdyby měli dva stejný počet bodů a chtěli stejnou práci, která má jen jedno volné místo, rozhoduje trenér na základě jejich aktivnosti. 

Pokud se chcete stát leaderem frakce a nebo výcvikářem, musíte nejdříve získat určený počet bodů a následně si projít měsíčním výcvikem. Pokud jím projdete, místo je vaše. Pokud bude ve výcviku na leadera více lidí, místo dostane ten, co bude mít ve výcviku nejvíce bodů. 

Číslo před názvem práce udává, kolik se momentálně může přijmout lidí na tuto pozici. 


Práce Odevzdanosti

1 Leader frakce = 500 bodů + dobrovolné činnosti
5 výcvikářů = 450 bodů 
2 organizéři výdaje jídla Odpadlíkům = 400 bodů
4 organizéři kuchyně = 380 bodů
∞ pomocníků v kuchyni = 280 bodů
∞ pomocníků u Odpadlíků = 250 bodů

∞ uklízečů = 200 bodů

Práce Mírumilovnosti

1 Leader frakce = 500 bodů + dobrovolné činnosti
5 výcvikářů = 450 bodů
5 organizérů prací na poli = 400 bodů
5 organizérů kuchyně = 400 bodů
5 organizérů umění (hudba, kreslení, modlitby) = 350 bodů
∞ pracovníků v kuchyni = 300 bodů
∞ pracovníků na poli = 250 bodů
∞ uklízečů = 200 bodů

Práce Neohroženosti

1 Leader frakce = 500 bodů + dobrovolné činnosti
7 výcvikářů = 480 bodů
5 tatérů = 400 bodů
5 organizérů kuchyně = 350 bodů
5 organizérů akcí = 350 bodů
∞ pracovníků v kuchyni = 250 bodů
∞ uklízečů = 200 bodů

Práce Sečtělosti

1 Leader frakce = 500 bodů + dobrovolné činnosti
5 výcvikářů = 450 bodů
10 knihovníků = 400 bodů
5 správců technického centra = 400 bodů
5 opravářů = 350 bodů
∞ vynálezců = 350 bodů
∞ pomocníků v knihovně = 300 bodů
∞ uklízečů = 200 bodů

Práce Upřímnosti

1 Leader frakce = 500 bodů + dobrovolné činnosti
5 výcvikářů = 450 bodů
3 vrchní hledači pravdy = 400 bodů
5 správců kuchyně = 400 bodů
5 lektvaristů = 380 bodů
∞ hledačů pravdy = 350 bodů
∞ pomocníků v kuchyni = 250 bodů
∞ uklízečů = 200 bodů

Vybrali jste si práci?